phone 02-2596052-3    
Project Image 1

คลอรีน + ตัวกรอง = น้ำสะอาด
Chlorine + filter = safe water

ประเภท: ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ
กลุ่ม: คลอรีน

Category: About water
Type: Chlorine

คลอรีน + ตัวกรอง = น้ำสะอาด

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่การใช้งานครั้งแรกของแคลเซียมไฮโปคลอไรด์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ คลอรีนสามารถช่วยและยังคงช่วยชีวิตคนนับล้านด้วยการหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อในลำไส้ของคนในเมือง จากการคำนวณมีประมาณ 4.5 ล้านคนที่เป็นโรคอหิวาต์และมี 25 ล้านคนที่เป็นไข้รากสาดใหญ่ก่อนที่จะมีใช้การใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
ในขณะเดียวกันนั้นโรคระบาดที่น่ากลัวอย่างอหิวาตกโรคและไทฟอยด์ไม่ได้มีการบันทึกไว้แค่ในหนังสือประวัติศาสตร์ แต่ยังอยู่ในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ที่ทันสมัย ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเป็นประจำทุกปีจะมีผู้ป่วยด้วยอหิวาตกโรค 3-5 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ถึง 100,000 – 120,000 ราย และมากกว่า 17 ล้านคนที่ป่วยด้วยโรคไทฟอยด์ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกินขึ้นเฉพาะประเทศที่ยากจนในแอฟฟาริกาและอินเดียเท่านั้น เหตุการณ์ที่น่ากลัวนี้ยังถูกบันทึกว่าเกิดขึ้นในประเทศเวเนซุเอลา สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสอดคล้องกับข้อมูลจาก Onishchenko, G.G. หัวหน้าสาธารณสุข ว่าในรัสเซียเองอาจจะเกิดการติดเชื้อขึ้นได้จากนักท่องเที่ยวชาวโดมินิกันที่เข้ามาท่องเที่ยว การติดเชื้อเหล่านี้เกิดการแพร่กระจายครั้งแรกจากการดื่มน้ำที่ใม่บริสุทธิ์และใช้น้ำไม่บริสุทธิ์ในการล้างจาน ผักและผลไม้ และเชื้อสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายได้โดยการอาบน้ำ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คลอรีนเป็นวิธีทื่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีอื่นๆ ทั้งเรื่องของประสิทธิภาพและค่าใช้จ่าย การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตนั้นมีความใสของน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อประสิทธิภาพมิฉะนั้นจุลินทรีย์จะยังคงปลอดภัยจากรังสียูวี และการฆ่าเชื้อโรคน้ำด้วยโอโซนก็มีค่าใช้จ่ายที่แพงและไม่ทั้งหมดที่จะสามารถรับค่าใช้จ่ายได้ แม้ว่าคลอรีนจะเป็นวิธีฆ่าเชื้อโรคเหมือนวิธีอื่นๆแต่ก็ไม่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียจากน้ำได้ 100% แต่แบคทีเรียที่เหลืออยู่นั้นไม่ได้ทำลายสุขภาพเนื่องจากเป็นแบคทีเรียที่ไม่ก่อให้เกิดโรค นอกจากนี้การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนไม่ได้มีการรับประกันว่าน้ำที่รับการบำบัดแล้วนั้นจะไม่มีการปนเปื้อนระหว่างการส่งผ่านท่อไปยังจุดต่างๆ
แต่น่าเสียดายที่คลอรีนนั้นเป็นดาบสองคมคือมีทั้งประโยชน์และโทษ จากการศึกษาล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์เผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้น้ำคลอรีนและการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นด้วยโรคมะเร็งบางชนิด เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างคลอรีนและสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ สาร chloro organic เป็นสารกระตุ้นก่อให้เกิดมะเร็งและการกลายพันธุ์และอาจเข้าสู่สิ่งมีชีวิตไม่เพียงแต่ในระหว่างการดื่ม แต่ยังมีการหายใจเข้าไปในระหว่างการอาบหรือชำระล้างกายด้วยน้ำ หรือผ่านทางผิวหนังขณะซักเสื้อผ้า ปริมาณคลอรีนที่สูงรวมถึงสารตกค้างและสารประกอบของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอาจก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคปอดบวม และโรคกระเพาะ
เมื่อจำเป็นต้องใช้คลอรีนในการทำน้ำให้บริสุทธิ์ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ ควรจะกำจัดสารตกค้างและสารประกอบของคลอรีน เพื่อเป็นการป้องกันคุณจากจุลินทรีย์ สารก่อมะเร็ง สารพิษที่เกิดจากคลอรีน และสารอื่นๆ ด้วยการเพิ่มระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้น้ำที่ปลอดภัย

Chlorine + filter = safe water

During the past century since the time of the first use of calcium hypochlorite for water disinfection chlorine has already saved and still saves millions of lives in the whole world by stopping the spreading of intestinal infections in cities. According to approximate calculations, 4.5 million people had cholera and 25 million people had typhus before the use of water disinfection with chlorine. We even do not wish to think of which these values could be today, unless that chlorine is used, which we scold in such a way.
Meanwhile, terrible cholera and typhus epidemics are described not only on the pages in the manuals of history but also in editorials of modern newspapers. According to WHO, 3-5 million people fall ill with cholera annually, 100-120 thousand cases of these are lethal, and up to 17 million cases of typhus are observed annually. And this concerns not only the poor countries in Africa and India. Morbid events are recorded in Venezuela, USA, and Canada, according Onishchenko, G.G., the chief sanitary physician of RF, the infection may be brought to Russia from the Dominican Republic which is so beloved by our tourists. These infections spread, first of all, during drinking unpurified water and using it for washing the dishes, vegetables and fruits and also because of ingestion during bathing.
Chlorination is a disinfection method which is proven to be effective during decades of the use. Other types of water disinfection cannot yet come up with chlorination both in the result and cost. So, water transparency is a prerequisite for effective disinfection using ultraviolet radiation, otherwise microbes can safely escape the UV-rays. Water ozonation is too expensive, and not all can afford this. Chlorination has several advantages. Although chlorine, similar to other methods for water disinfection, does not free water from bacteria for 100%, but isolated chlorine-resistant bacteria remaining after chlorination practically pose no threat to the health because they are not pathogenic in most cases. Besides that, in contrast to chlorination, other disinfection methods do not guarantee that already treated water will be not contaminated during passage through the pipes.
But, unfortunately, chlorination is a double-edged weapon with all its evident advantages. The last studies of the scientists reveal the interrelation between the use of chlorinated water and increased morbidity with certain cancer types. A serious threat to the health is posed by disinfection by-products which are the result of the reaction between chlorine and organic substances contained in water. The resulting chloro organic substances have carcinogenic and mutagenic action and may enter the organism not only during drinking but also with respiration during hydrotherapeutic procedures or washing clothes and also through the skin. The high content of chlorine and its compounds in water may provoke respiratory diseases, pneumonia and gastritis.
When chlorination is used, it is necessary to individually control the additional purification of both drinking water and water used in the bath, to remove residual chlorine and its compounds. Only such combination can guarantee you the simultaneous protection against microbes and carcinogenic and toxic products of interaction between chlorine and other substances. Chlorine still remains an important item in the equation with the result - safe water. An effective water filter should be added to this today.